კატალოგი მუშაობს სატესტო რეჟიმშიThe National Library of Georgia

ჩემი ბიბლიოთეკა

დახმარების ცენტრი

ძიება

ჩაწერეთ საკვანძო სიტყვა. მაგალითად:

 • დიზაინი
 • მგელი ჩოხელი
რჩევები ძიებისას
სიმბოლოები სიტყვების მარჯვნივნიდან შესამოკლებლად ვიყენებთ ფიფქის სიმბოლოს ('*') გამოტოვებული ასოების ნაცვლად თუ სიტყვა 5-ზე მეტი ასოთია შემოკლებული, გამოიყენეთ '**'.--> სიმბოლო '*' შეიძლება ჩაიწეროს საძიებო სიტყვის შუაში. შეგიძლიათ გამოიყენოთ კითხვის ნიშანი ('?') სიტყვაში გამოტოვებული ერთი ასოს შესავსებად.
მაგალითები : ეკოლოგი* პოლიტ*, სამართა?ი
ბულის ოპერატორები რამდენიმე სიტყვით ძიების დასაზუსტებლად ნებისმიერ ველში ნებისმიერი მიმდევრობით ჩასვით კავშირები "და" ან "ან". ჩასვით "და არა" სიტყვების გამოსარიცხად.
მაგალითი : ალგებრა და გეომეტრია
მაგალითი : (ალგებრა ან გეომეტრია) და (დღეს და არა ხვალ)
ველის შეზღუდები ველის შეზღუდვა საშუალებას გვაძლევს, მითითებული სიტყვა მოიძებნოს მითითებულ ველში.
დაჯგუფება საკვანძო სიტყვებით ძიებისას შედეგები პირველ რიგში ჯგუფდება რელევანტობის მიხედვით, ჯგუფის შიგნით შედეგები ლაგდება თარიღით ან სათაურით. იმისათვის, რომ შედეგები არ დაჯგუფდეს, გამოიყენეთ ბულის ოპერატორები.

დასაწყისში დაბრუნება

რჩევები საკვანძო სიტყვებით გაფართოებული ძიებისთვის

რამდენიმე სიტყვა

რამდენიმე სიტყვით ძიების დროს, სისტემა ავტომატურად იყენებს ბულის "and" ოპერატორს ყველა სიტყვას შორის; ყველა საძიებო სიტყვა გამოჩნდება შედეგებში, შესაძლოა სხვა თანმიმდევრობით. მარჯვნივ მოყვანილი ორივე მაგალითი მოგვცემს იგივე შედეგს.

ფრაზებით ძიება

ფრაზები ძიების დროს ჩასვით ბრჭყალებში. ორმაგ ბრჭყალში ჩასმული სიტყვები ძიების შედეგებში გამოჩნდება ერთად, ზუსტად ისე, როგორც ჩაწერეთ.

მაგალითები

ფრაზებით ძიება
"საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია "

სიმბოლოები

*   შეესაბამება ნებისმიერი რაოდენობის ასოს ინტერვალის გარდა, რომელიც შეგიძლიათ ჩასვათ სიტყვის რომელიმე ნაწილში. მაგალითად, "ერ**" შეესაბამება ყველა სიტყვას, რომლებიც იწყება "ერ" (მაგ., "ერთობა", "ერთობლიობა", etc.).
სიმბოლო '*' შეიძლება ჩაიწეროს საძიებო სიტყვის შუაში.

?   შეგიძლიათ გამოიყენოთ კითხვის ნიშანი ('?') სიტყვაში გამოტოვებული ერთი ასოს შესავსებად.

მაგალითები

* სიმბოლო:
ასტრონომ* კალენდ*
საქართ*

? სიმბოლო:
ქა?ი

ბულის ოპერატორები

ნებისმიერ ველში ნებისმიერი თანმიმდევრობით რამდენიმე სიტყვით ძიებისას გამოიყენეთ ”და” ან ”ან” კავშირები. სიტყვების გამოსარიცხად გამოიყენეთ ”და არა”. სასურველი ოპერატორი აირჩიეთ გაფართოებული ძიების ფორმის სიიდან.

ველის შეზღუდვები

ველის შეზღუდვა აირჩიეთ ჩამოსაშლელი სიიდან. ველის შეზღუდვა გეხმარებათ მითითებული სიტყვები მოიძებნოს მხოლოდ მითითებულ ველში.

ველის შეზღუდვები და მათი მნიშვნელობები:

 • ავტორი: მხოლოდ ავტორის ველებით ძიება
 • სათაური: მხოლოდ სათაურის ველებით ძიება
 • თემატური რუბრიკა: მხოლოდ თემატიკის ველებით ძიება
 • შენიშვნა: მხოლოდ შენიშვნის ველებით ძიება

დაჯგუფება

საკვანძო სიტყვებით ძიებისას შედეგები პირველ რიგში ჯგუფდება რელევანტობის მიხედვით, ჯგუფის შიგნით შედეგები ლაგდება თარიღით ან სათაურით. იმისათვის, რომ შედეგები არ დაჯგუფდეს, გამოიყენეთ ბულის ოპერატორები.

ყველაზე რელევანტური
 უმაღლესი რელევანტობა სათაურები  

ზედმიწევნით რელევანტური
 მაღალი რელევანტობა სათაურები  

ძალიან რელევანტური
 საშუალო რელევანტობა სათაურები  

რელევანტური
 რელევანტობა სათაურები  

ნაკლებად რელევანტური
 ნაკლები რელევანტობა სათაურები  

დასაწყისში დაბრუნება

ძიების დამახსოვრება

თუ სასურველ ავტორს და თემას კატალოგში ხშირად ეძებთ, შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ ძიება ღილაკზე დაწკაპებით. ამით აიცილებთ საძიებო სიტყვების ყოველ ჯერზე ხელახალ ჩაწერას რაც დაგეხმარებათ ახალი მასალების სწრაფად დაჯავშნაში.

როგორ:

 1. iჩემს მონაცემებში შესვლა.
 2. დააწკაპეთ ღილაკზე „ახალი ძიება“
 3. მოძებნეთ სასურველი ავტორი, თემა, სათაურის და ა.შ. ან გამოიყენეთ გაფართოებული ძიება, რომელშიც შეგიძლიათ მიუთითოთ მასალის სახეობა, ენა, გამოცემის წელი და სხვა.
 4. შედეგების გამოტანის შემდეგ, დააწკაპეთ ღილაკზე "ძიების დამახსოვრება" .
 5. შემდგომში, Sierra სისტემაში შესვლისას, პირდაპირ დააწკაპეთ "დამახსოვრებული ძიების" ღილაკზე, რომნახოთ შენახული ძიების სიები.
 6. დააწკაპეთ დამახსოვრებული ძიების სიაში ნებისმიერ საძიებო სიტყვის ბმულს სწრაფი ძიებისთვის.
 7. შეგიძლიათ მიიღოთ შეტყობინება ბიბლიოთეკაში ახალშემოსული მასალების თაობაზე, თუ ისინი შეესაბამება თქვენი ძიების ისტორიას. მონიშნეთ "მონიშნეთ ელ. ფოსტა" დარწმუნდით, რომ თქვენს მონაცემებში მითითებულია ამჟამინდელი ელ. ფოსტა.

დასაწყისში დაბრუნება

ვადის გაგრძელება

ბიბლიოთეკის ბარათის მფლობელებს შეუძლიათ მასალებზე ვადის ონლაინ გაგრძელება . შიგიძლიათ ვადა გააგრძელოთ ყველა მასალაზე, გარდა დაჯავშნილისა ან რომლის გამოც გეკისრებათ ჯარიმა.

როგორ:

 1. ჩემს მონაცემებში შესვლა.
 2. თუ გსურთ დააწკაპეთ "ამჟამად გატანილი" ერთეულების ბმულს, თქვენს მიერ გატანილი მასალების სანახავად.
 3. აირჩიეთ მასალები, რომელთა ვადის გაგრძელებაც გსურთ. ამისთვის მონიშნეთ უჯრები სვეტში გადავადება დააჭირეთ ღილაკს არჩეულის ვადის გაგრძელება. თუ ყველაფრის ვადის გაგრძელება გსურთ, დააჭირეთ ღილაკს - ყველაფრის განახლება.
 4. თუ ვადა არ გაგრძელდა, ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება. თუ მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გამოჩნდება მასალის დაბრუნების ახალი თარიღი სვეტში "მდგომარეობა" ყოველთვის შეამოწმეთ მდგომარეობის სვეტი: იქ ნახავთ, მოხერხდა თუ არა ერთეულის გადავადება.

დასაწყისში დაბრუნება